Ответ

Моей дочери 15 лет. Она поступает в училище. В приемной комиссии потребовали предоставить ИНН или справку из налоговой инспекции об его отсутствии. Мы с мужем отказались от ИНН и есть штамп в паспорте. Но у дочери еще нет паспорта. у меня есть только решение суда, согласно которому она может совершать все платежи без ИНН. Что делать? Спасибо

Наталья

Отвечает юрист Эвелина Каравай:

Здраствуйте, Наталья.

Сложно отвечать на вопрос, не видя документов и не зная детали, а именно решение суда и не зная, куда именно поступает дочь, но попробую обрисовать общую ситуацию.

Относительно предоставления кода, существует Лист ДПА від 02.12.2008 р. N 9667/Б/29-2115 «Щодо відмови від ідентифікаційного номера неповнолітніми особами», «Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо відмови від ідентифі-каційного номера неповнолітніми особами і повідомляє наступне.

Особи віком до 16 років здебільшого не отримують доходів та не підпадають під означення платників податків. До Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - Державний реєстр) включаються відомості тільки про тих малолітніх або неповнолітніх осіб, які мають об'єкти оподаткування і зобов'язані сплачувати податки. Реєстрація у Державному реєстрі малолітньої або неповнолітньої особи може бути здійснена на підставі облікової картки за формою N 1ДР, поданої та підписаної такою особою або її батьками (усиновителями, опікунами).

Отже, якщо дитина не має обов'язків по сплаті податків, не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під означення платника податків, підстав для включення відомостей про неї до Державного реєстру та присвоєння їй ідентифікаційного номера не має. При цьому примусово чи без подання належно оформленої і підписаної облікової картки за формою N 1ДР не можуть бути включені відомості про дитину до Державного реєстру та здійснено присвоєння їй індивідуального ідентифікаційного номера платника податків.

Відповідно до Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" відмітка (про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера) робиться у паспортах громадян, про що також зазначено у пункті 1.2 Порядку унесення відмітки до паспорта громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, який затверджено спільним наказом Державної податкової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.2004 N 602/1226 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2004 за N 1345/9944.

Якщо неповнолітня особа має ідентифікаційний номер, то відмовитись від нього зможе після досягнення нею 16-річного віку та отримання паспорта громадянина України.

Согласно перечня документов, которые могут требовать при поступлении, существуют Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, які затверджено Наказом Міністерства  освіти і науки України 14.05.2013  № 499.

В соответствии с разделом  ІІІ Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України,  Документи для вступу наступні:

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;

документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

Тоесть, как мы видим, Закон не обязует несовершеннолетнего ребенка иметь идентификационный код, за исключением отдельных случаев. Стандартные правила приема также не содержат в перечне обязательное наличие идентификационного кода.

Мой совет, подайте документы еще раз, сославшись на вышеуказанные нормативные акты. Если ситуация не прояснится, получите мотивированный письменный отказ лица, уполномоченного принимать документы, который можно будет обжаловать.

Также в случае необходимости воспользуйтесь телефонами горячей телефонной линии:

Бесплатная  служба консультации Державной налоговой службы Украины: 0(800)501007, Министерство образования Украины - (044) 486-24-42

Просьбы о помощи